Bitcoin mining gebeurt voor het overgrote deel met groene energie

Bitcoin mining gebeurt voor het overgrote deel met groene energie

Met het steeds groter wordende Bitcoin-netwerk stijgt ook het energieverbruik. En in tijden waarin klimaatverandering een van de belangrijkste uitdagingen is, rijst de vraag: hoe groen is bitcoin mining? Een onderzoek van Coinshares geeft mogelijk het antwoord op deze vraag.

Tegenwoordig zijn er veel verschillende groene energiebronnen. Zo zijn er windturbines, zonnepanelen en stuwmeren en -rivieren. In steeds meer landen wordt het aandeel van groene energie van de totaal verbruikte energie steeds groter. Dit geldt zeker voor specifieke gebieden waarin groene energie wordt opgewekt.

Waar in de wereld zitten bitcoin miners?

De onderzoekers van Coinshares stellen in hun onderzoek eerst vast waar in de wereld bitcoin miners precies zitten. Volgens de onderzoekers valt op dat miners vaak in dunbevolkte, heuvel- of bergachtige gebieden met rivieren zitten, wat in veel gevallen gunstige gebieden zijn voor het opwekken van groene stroom.

bitcoin_mining_gebeurt_voor_het_overgrote_deel_met_groene_energie_waar_in_de_wereld_zitten_de_bitcoin_BTC_miners

Afbeelding 1: waar in de wereld zitten de bitcoin (BTC) miners? Volgens het onderzoek van Coinshares vooral in China!

Ruim 60% van alle mining vindt plaats in China, waarvan 50% in de provincie Sichuan. De overige 40% van de mining-activiteiten vindt plaats in landen als Noorwegen, Zweden, IJsland, Canada en de Verenigde Staten. Dit zijn landen waar groene energie al een groot deel van de totale energieproductie uitmaakt.

Groene energie

Aangezien groene energie, of hernieuwbare energie, vaak geleverd wordt aan afnemers in nabij gelegen gebied, keken Coinshare’s onderzoekers vervolgens naar het aandeel van groene energie in de specifieke gebieden waar BTC-miners te vinden zijn. En gezien de vele rivieren en meren in onder andere Scandinavië is het percentage groene energie in deze gebieden hoog.

In de Chinese provincie Sichuan was in 2017 zo’n 90% van de totale elektriciteit op het net hernieuwbare energie. In de Amerikaanse staat Washington, waar ook veel miners zitten, was dit in 2016 92%. In de Canadese provincie Quebec en IJsland was dit zelfs 100%.

Met deze gegevens konden de onderzoekers van Coinshare berekenen hoe groot het aandeel van groene energie is in de wereldwijde bitcoin mining. Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de miners afhankelijk is van groene energie.

In de Chinese provincie Sichuan gebeurt 45,1% van de bitcoin mining met behulp van groene energie. In niet Chinese gebieden is dit aandeel 23,8%. In totaal is alle bitcoin mining voor slechts 25,9% afhankelijk van fossiele brandstoffen of nucleaire energieopwekking.

74,1% van de bitcoin mining wordt echter gedaan met groene energie. Daarmee gebeurt het overgrote deel van bitcoin mining met hernieuwbare energiebronnen. Bitcoin mining is dus volgens dit onderzoek van Coinshares minder schadelijk voor het milieu dan men misschien zou denken.

Efficiëntie bitcoin miners

Naast het feit dat veel van de BTC-mining in de wereld voor een groot deel met groene energie wordt gedaan, blijkt ook de efficiëntie van bitcoin mining rigs toe te nemen. De efficiëntie van mining rigs neemt al sinds 2014 elk jaar gestaag toe en zag sinds november 2018 een stijging van 10%. Verder daalden de kosten van mining rigs zelf in de afgelopen periode verder.

Kortom, het minen van bitcoin gebeurt wereldwijd voor de overgrote meerderheid met groene stroom. Daarbij neemt de efficiëntie van de BTC-mining rigs ook toe en de kosten van deze rigs nemen juist af. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor Bitcoin, het klimaat en natuurlijk de miners zelf!