Bitcoin mining verbruikt minder energie dan wordt verkondigd

Bitcoin mining verbruikt minder energie dan wordt verkondigd

Wie ooit online heeft gezocht naar Bitcoin mining is hoogstwaarschijnlijk gestuit op artikelen die het energieverbruik ervan aan de kaak stellen. Zo werd het energieverbruik van Bitcoin al vergeleken met de energieconsumptie van hele landen zoals Denemarken of Zwitserland. In dergelijke artikelen is de boodschap dan ook dat Bitcoin mining veel energie zou verbruiken. Nieuw onderzoek betwist echter deze boodschap en geeft zelfs aan dat mining het gevecht tegen klimaatverandering niet in de weg zou zitten.

In een onderzoeksrapport dat onlangs verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift The New Scientist, kaarten onderzoekers van de Universiteit van Aalborg, Denemarken aan dat bepaalde aannames in voorgaande onderzoeken hebben geleid tot vertekende onderzoeksresultaten. Zo zouden berekeningen zijn uitgevoerd in de veronderstelling dat het minen van bitcoin jaarlijks zorgt voor 63 megaton aan uitstoot van koolstofdioxide (CO2). 

Volgens de onderzoekers, Massimo Pizzol en Susanne Köhler, is de 63 megaton aan CO2 gebaseerd op de aanname dat de koolstofdioxide-uitstoot in heel China gelijk zou zijn. Als het om Bitcoin mining en het klimaat gaat dan zijn alle ogen vaak gericht op China omdat het land het leeuwendeel van de wereldwijde Bitcoin mining in beheer heeft. Bovenstaand onderzoek geeft aan dat de koolstofdioxide-uitstoot in China per regio behoorlijk verschilt. Als met dit verschil rekening wordt gehouden leidt dit tot een geschatte wereldwijde uitstoot van 17,3 megaton CO2 in 2018; een stuk minder dan de veronderstelde 63 megaton. 

Source: NewScientist

Terwijl het binnenland van Mongolië goed is voor 12,3% van de totale activiteit aan Bitcoin mining, vertegenwoordigt het meer dan een kwart van de totale CO2-emissie. Het tegenovergestelde effect is zichtbaar in de Chinese provincie Sichuan, waar veel met waterkracht wordt gewerkt. 

De onderzoekers zijn ook van mening dat het voornamelijk het elektriciteitsverbruik van Bitcoin mining verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot en niet zo zeer de productie van computers die het mining-werk verrichten.

Het onderzoek concludeert dat verder onderzoek nodig is, maar het vooralsnog te voorbarig is om te oordelen dat Bitcoin mining per definitie slecht voor het milieu is. Zeker met in het achterhoofd dat Bitcoin het huidige monetaire systeem in zekere mate zou kunnen vervangen!