Disclaimer

Disclaimer: Miners.nl is een handelsnaam van Miners Europe B.V.

 1. Algemeen

Lees deze informatie met zorg voordat u een bestelling plaatst of verder gebruikmaakt van de website. De inhoud van alle webpagina’s van Miners Europe B.V. (de ‘Website’) is samengesteld door Miners Europe B.V. (hierna ‘Miners.nl’), gevestigd te Almere. Miners Europe B.V. (handelsregisternummer 73017876) voldoet aan de Nederlandse regelgeving.

 1. Informatie over producten en diensten

U kunt per e-mail informatie ontvangen over onze producten, uw bestellingen en diensten. Wanneer u geen commerciële informatie wilt ontvangen, kunt u dat op elk moment regelen door gebruik te maken van de optie ‘Afmelden’ onder aan de e-mail of contact met ons te nemen via de contactpagina.

 1. Gebruik van de Website

Miners.nl beoogt altijd juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op bronnen die we betrouwbaar achten. We geven echter geen garantie of verklaring over de juistheid en volledigheid van die informatie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend). U kunt geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes. Deze informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig.

 1. Gebruiksvoorwaarden nieuws/blog/ chat

Op de blog (nieuwspagina) en chat van Miners.nl kunnen ideeën, visies en meningen uitgewisseld worden. Hierbij horen gebruiksvoorwaarden. Bezoekers die zich hier niet aan houden, kunnen worden uitgesloten.

 • Bezoekers behandelen elkaar met respect. Ga in nette bewoordingen met elkaar in discussie en speel niet op de persoon. Discriminatie, belediging, opruiing of ander afkeurenswaardig gedrag is niet toegestaan.
 • De blog (nieuwspagina) en chat zijn geschikt voor alle onderwerpen die te maken hebben met cypto mining en crypto valuta. Irrelevante onderwerpen, spam, commerciële teksten en advertenties worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan om onwaarheden over bedrijven of personen te verspreiden. Smaad en laster zijn bij wet verboden. Laat dus duidelijk blijken of iets een mening of een feit is.
 • Gebruik altijd een bronvermelding als u een (deel van een) tekst van iemand anders plaatst. Auteursrecht is wettelijk beschermd.
 • De beweringen en meningen op de blog (nieuwspagina) en chat zijn die van de auteur(s), niet (noodzakelijk) die van Miners.nl. Miners.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe schade die voortvloeit uit de betreffende uitingen. Miners.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op het blog (nieuwspagina) en chat geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Als u adviezen en tips opvolgt, is dat op eigen risico. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen handelingen met betrekking tot crypto minen en beleggen in cryptovaluta.
 • Het opzettelijk verspreiden van informatie voor persoonlijk financieel belang (zoals koersmanipulatie), is niet toegestaan.
 • Miners.nl behoudt zich het recht voor om bezoekers uit te sluiten, en om berichten, comments, reveiws niet te plaatsen, te verwijderen of aan te passen.
 1. Geografische beperkingen

Miners.nl biedt haar producten voornamelijk aan in Nederland, België en Duitsland, maar ook andere landen binnen en buiten Europa. Let op: u bent als bezoeker van de website zelf verantwoordelijk voor naleving van de in uw land geldende wetten en voorschriften.

 1. Investeringsresultaten

De waarde, kosten en rendement van crypto miners en cryptovaluta kunnen van dag tot dag fluctueren. Daarom is het belangrijk te weten dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Miners.nl heeft geen invloed op marktveranderingen of prijsveranderingen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 1. Informatie van derden

Als u hyperlinks naar websites van derden volgt, is dat voor eigen risico. Miners.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die sites. We hebben de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op de websites van derden niet geverifieerd.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Miners.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website, prijswijzigingen, resultaten en beurswijzigingen. Miners.nl kan altijd zonder nadere aankondiging informatie of prijzen wijzigen op de website. Verder zijn wij niet aansprakelijk en bieden we geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de Website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten met betrekking tot een dienst van Miners.nl. Miners.nl is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten die door uw bezoek aan en het gebruik van de Website kunnen ontstaan. De aansprakelijkheid van Miners.nl beperkt zich tot het leveren van een niet defect product en de door de fabrikant geleverde fabrieksgarantie. De prijs van onze producten of diensten kunnen gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt waarop de Miners.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. Daarom is Miners.nl uitgesloten van de herroepingsrecht. Lees ook Garantie Informatie

 1. Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en ander eigendom en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de Website, behoren toe aan en zijn verkregen door Miners.nl. Deze rechten gaan niet over op personen die toegang krijgen tot deze informatie.

 1. Privacy

Miners.nl garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Miners.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Miners.nl maakt op de Website gebruik van cookies. Op de Website is meer informatie over privacy en het gebruik van cookies opgenomen.

Voor meer informatie lees ook de Privacyverklaring

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website, op welke wijze dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wij adviseren u bij onduidelijkheden de Algemene Voorwaarden, Privacy Policy, Garantie Informatie of Klantenservice te raadplegen.

Via (*) wordt er op de Website altijd naar deze disclaimer verwezen.

Openingstijden

Ma - Zat: 09:00 -22:00

Support :

[email protected] 24 x 7 Online Support