Mining pools: Vele handen maken licht werk

Het minen van bitcoin (BTC) komt kort door de bocht neer op het uitspuwen van willekeurige strengen cijfers en letters die we hash keys noemen. Hoe meer van die hash keys je per seconde uit kan spuwen, hoe groter de kans dat jij de juiste hash key raadt. Je kan je kansen vele malen vergroten door je bij een mining pool aan te sluiten. In dit artikel lees je wat een mining pool precies is en waarom crypto miners zich bij zo’n mining pool voegen.

Mining basics

Om een beter idee te krijgen van wat een mining pool precies is, is het belangrijk om de basis van bitcoin mining te begrijpen. Een bitcoin miner helpt het Bitcoin-netwerk te beschermen tegen bijvoorbeeld hackers. Dit doet een miner door datablokken, met daarin transactiedata, te versleutelen en deze vervolgens aan elkaar te linken in een blockchain. 

Die link tussen datablokken bestaat uit hash codes: strengen van in totaal 64 tekens lang. Het Bitcoin-protocol schrijft voor met hoeveel nullen zo’n code moet beginnen voordat een code wordt geaccepteerd. Door constant hash codes uit te spuwen vindt een miner op een zeker moment de juiste code waarna de miner een beloning ontvangt. 

Concurrentie

Doordat het eigenlijk, naast de geleverde rekenkracht, neerkomt op een beetje geluk, kan je je kansen vergroten door zoveel mogelijk van die hash codes per seconde uit te spuwen. In het begin van Bitcoins bestaan kon je nog concurreren met oudere computers, echter is dit nu niet meer mogelijk aangezien de competitie tussen bitcoin miners enorm is toegenomen. 

Een oude computer of GPU is daardoor niet meer winstgevend. Velen zijn dan ook overgestapt op ASIC-miners; apparaten met een speciale chip die goed zijn in een specifieke taak. In dit geval is die taak het versleutelen van datablokken en het genereren van hash codes. Maar zelfs met deze geavanceerde bitcoin miners kan het een goed idee zijn om je bij een mining pool te voegen.

Mining pools

Een mining pool is de samenwerking tussen bitcoin miners. Deze miners hoeven niet bij elkaar te zijn, zij kunnen deze samenwerking overal ter wereld met elkaar aangaan. Door als het ware de hashkracht samen te bundelen neemt het aantal hash codes dat per seconde kan worden gegenereerd enorm toe, waardoor ook de kans op het genereren van de juiste hashcode aanzienlijk toeneemt.

Zodra een van de miners binnen een mining pool de juiste hashcode vindt, ontvangt de mining pool de beloning. Deze beloning wordt vervolgens verdeeld onder de deelnemende cryptocurrency miners, aan de hand van de geleverde rekenkracht. Door middel van mining pools kunnen ook kleinere bitcoin miners aanspraak maken op bitcoins die voortvloeien uit het succesvol minen van een block!